NEDEN FONKSİYONEL TIP?

Fonksiyonel Tıp, kişinin sağlık durumu için tanı kodlama sisteminden (ICD-10) uygun etiketi bulmaya çalışmak yerine, onun karmaşık nedenlerini tanımlar. Tedavi için Fonksiyonel Tıp, vücudun birincil fizyolojik süreçlerinde dengeyi yeniden sağlamak için yaşam biçiminde kalıcı değişklikler, beslenme düzeni, gerekiyorsa destekler ve diğer doğal araçlarla ilgili bilimsel ve kanıta dayalı verileri kullanır.

Fonksiyonel tıp; insanı iç ve dış dengesiyle (doğayla olan ilişkileri, toksik maruziyetleri, stres kaynakları) birlikte sağlıkla ilgili risklerini bütünsel olarak değerlendiren ve değerlendirme sonucunda da hastalıklara, daha sağlıklı yaşamaya ve en önemlisi de hastalıkların oluşmasını önlemeye, yani korumaya yönelik, hastayla birlikte planlama yapılıp yol alınan, dinamik bir değerlendirme ve müdahale alanıdır. “Fonksiyonel tıp sağlığı korumaya ve geri kazanmaya yöneliktir.” fonksiyonel tıp yaklaşımının işlevi günün birinde hastalık tanısı almanızla başlamaz. Tarım gibidir. Önce “toprağı” (insanı) inceler ve tanır; sonra onu kendi doğal çevresiyle birlikte ıslah (tedavi) eder. Bu şekilde “toprak” (insan) düzelirken hastalıkları da bir yan ürün olarak düzelir. Yani; fonksiyonel tıp hastalıklara odaklanmak yerine vücut sisteminin dengesini geri kazandırarak sağlığı ortaya çıkarmaya çalışır.

Fonksiyonel tıpta; sağlıklı beslenme, egzersiz, fonksiyonel besinler, bitkisel destekler, detoksifikasyon yöntemleri, stres yönetimi ve uyku düzenlemesini içeren, tamamen bireye özgü, güncel ve bilimsel bir yaklaşım söz konusudur. Fonksiyonel tıp hasta yaklaşımında yedi ilkeye dayanır.

1.Beslenmeyi optimize etmek,
2.Hormonları optimize etmek,
3.Enflamasyonu yani iltihaplanmayı soğutmak,
4.Sindirimi düzeltmek,
5.Detoksifikasyonu arttırmak,
6.Metabolizmayı güçlendirmek
7.Zihni yatıştırmaktır.