Prof. Dr. Yeşim ERBİL

Biyografi
Eğitim Durumu
• 1977 - 1980 Şişli Terakki Lisesi
• 1981 - 1987 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
• 1987 - 1992 İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Uzmanlık eğitimi

İş Deneyimi
• 1992 - 1999: Genel Cerrahi Uzmanı - İstanbul Tıp Fakültesi
• 1999 - 2005: Genel Cerrahi Doçenti - İstanbul Tıp Fakültesi
• 2005 - 2016: Genel Cerrahi Profesörü - İstanbul Tıp Fakültesi
• 2016 - Özel muayenehane

Ek Görevler
• 2012 - 2016 Türk Cerrahi Derneği Başkanlığı
• 2014 - 2016 Tıpta Uzmanlık Kurulu Genel Cerrahi Müfredat Komisyonu Başkanlığı

Akademik Yayınlar ve Faaliyetler
• Prof. Dr. Yeşim Erbil’in 700’ün üzerinde bilimsel çalışması mevcuttur. Bunların 6’si kitap editörlüğü, 45’i üzerinde kitap bölümü yazarlığı ve 140’ı uluslararası bilimsel makaledir.
• 130 uluslararası makale 4800 kez referans olarak kullanılmıştır.
• Endokrin Cerrahisi ile ilgili 55 adet DVD eğitim projesi,
• 2000-2015 yılları arasında, 26 adet internet üzerinden canlı ameliyat yayınının (web cast) gerçekleştirilmesi
• 2007 yılında “Gamma probe ile eksizyon yönteminin” dünyada ilk kez “ikincil girişim boyun bölgesi cerrahisinde” uygulanmasın gerçekleştirilmesi.
• 1997 yılında, tiroid kanseri metastazlarının tanısında “Tg-wash out” yönteminin ülkemizde ilk kez kullanılması ve yaygınlaştırılması.
• Bahsi geçen çalışmalar nedeni ile 2012 yılında İstanbul “Tabip Odası Bilim Ödülü” nün verilmesi.
• “Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kurslarının” 15 yıldır düzenlenmesi.

Mesleki İlgi Alanları
25 yıldır Endokrin Cerrahisi ile ilgili çalışmaktadır.