Prof. Dr. Yasemin AKÇAY

Biyografi
Yasemin Delen Akçay, 1993 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden (UÜTF) mezun olmuştur. Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanlığı (1995-1999) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD’da tamamladıktan sonra, 2005’te Doçent, 2011’de Profesör ünvanını almıştır. Eylül 2006- Aralık 2006 tarihleri arasında “Professional Scientific Exchange Programme Short Term Fellowship (IFCC-PSEP)” ile araştırmacı olarak Peninsula Medical School, University of Exeter Research Center, EX1 2LU, United Kingdom’da çalışmıştır. Hala Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD’da öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Dr. Akçay’ın, SCI ve uluslararası indekslerce taranan dergilerde 105 adet makale, 34 bildirisi bulunmaktadır. 44 adet projede de yürütücü ve araştırmacı olarak yer almıştır. Uluslararası dergilerde yapılan atıf sayısı 565 olup, H indeksi 12’dir.

Dr. Akçay Tıbbi Biyokimya, Bütüncül Tıp ve Fonksiyonel Tıp’la ilgili pek çok kitapta editörlük, bölüm yazarlığı ve çevirmenlik yapmıştır. Biyokimya, Bütüncül ve Fonksiyonel Tıp’a ilişkin bölüm yazarı, çevirmen veya editör olduğu bazı kitaplar arasında “İnsan Biyokimyası”, “Lippincott’s Biochemistry 5th. Edition”, ”İdrar Analizi ve Klinik Kullanımı”, “Demirin İki Yüzü”, “100 Doktor 100 Hastalık/Vampir Hastalığı Porfiriya”, “Yaban Mersini Bitkisi ve Sağlık Üzerine Etkileri”, “Kronik Enflamasyon”, “Bütüncül Tıp”, “İleri Mitokondriyal Tıp”, “Hormon Tedavisi”, “UltraMetabolizma”, “Adli Kozmetoloji”, “Nefes Terapi”, “Biyorezonans ve Enerji Tıbbındaki Tedavi Sistematiği”, “Yaşam Tarzı Tıbbı El Kitabı”, “Nefes”, “Yaşam Tarzı Tıbbı Obezite El Kitabı” ve “Gastroarkeolog” adlı kitapları bulunmaktadır. Şu günlerde Amerika ve dünyada yaygınlaşmakta olan “Yaşam Tarzı Tıbbı” text book kitabının editörlüğünü yapmaktadır. Dr. Akçay, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında da Ozon tedavisi ve Hipnoz eğitimini tamamlamıştır ayrıca sertifikalı GAPS uygulayıcısıdır. Fonksiyonel Tıp Akademisi’nin hekimlere yönelik eğitimlerine kursiyer ve eğitmen olarak katılmaktadır.

Biyokimyanın, Fonksiyonel Tıp’la olan yakın ilişkisini ve hastalıkların temel nedenlerini anlamadaki önemini fark ettikçe, Fonksiyonel Tıp’la yakından ilgilenmeye başlamıştır. Ayrıca bu alanların “Kanıta Dayalı” hale gelmesi için bilimsel çabalar içerisinde olup bu alanda çalışmalar yapmaktadır. “Bütüncül Tıp ve Fonksiyonel Tıp”la ilgili çeşitli kongre-sempozyum ve toplantılarda “Antioksidanlar, Glutatyonun Önemi, Bağırsaklarımıza Biyokimyasal Bakış, Tiroid Bezine Biyokimyasal Bakış” gibi konularda konuşmacı olarak katılmıştır.

Boş zamanlarında kitap – şiir okumak, dostlarıyla sohbet etmek, seyahat etmek, nefes çalışmaları ve meditasyon yapmaktan hoşlanmakta, evli olup bir kız ve bir erkek çocuğu annesidir.