Prof. Dr. Güçlü Selahattin KIYAN

Prof. Dr. Selahattin KIYAN
Biyografi
12 Temmuz 1977 Adana doğumludur. Evli ve 2 çocuk babasıdır. 2000 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olarak tıp doktoru olmuştur. 2000-2004 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalından uzmanlığını almıştır.

2004-2005 yılları arasında TAPDİ Buca Tıp Merkezi, İzmir’ de çalışmıştır. 2005 yılında Ege Üniversitesi Acil Tıp anabilim dalının kurucu ekibinin başında yer almıştır.
2010 yılında Ege Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalında Doçent doktor ünvanı almış ve eğitim sorumlusu olmuştur.
2016 yılında profesör doktor ünvanı almıştır ve tekrardan Ege Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı anabilim dalı başkanı olarak atanmıştır.
2017 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi Başhekim yardımcılığı, Ölçme ve değerlendirme Merkezi (ÖDEM) yönetim kurulu üyeliği ve Ege Üniversitesi Bağımlılık Ensititüsü (BATI Enst.) yönetim kurulu üyeliği (2016-2018) yapmıştır.
Hali hazırda Ege Üniversitesi acil servis yöneticisi ve acil tıp anabilim başkanıdır. 2018 yılında Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne ve Ege Üniversitesi Senatosuna atanmıştır ve hali hazırda bu görevlerine devam etmektedir.
Ulusal acil tıp derneklerinde toplamda 7 yıl yönetim kurulu üyeliği vardır. Ulusal acil tıp dernekleri bünyesinde bünyesinde çalışan Acil Tıp Okulunun (ATOK) kurucusu ve müdürü olarak 5 yıllık dönemde 4000’ e yakın acil tıp uzmanı, asistanı, hemşiresi, paramedik ve ATT eğitim organizasyonları ve eğitimlerinde görev almıştır. Tıpta multidisipliner yaklaşım derneği (MYDERN) kurucusu ve hâlihazırda başkanlığını yapmaktadır. Toplamda 146 adet uluslararası/ulusalkongre, sempozyumda konuşması vardır. 54 adet toplantı başkanlığı, düzenleme kurulu, bilimsel kurul üyeliği mevcuttur.

BİLİMSEL ve AKADEMİK ÇALIŞMALARI:
Toplamda 46 adet makalesinin 26’ i Science Citation İndex (SCI) tarafından taranan uluslararası dergilerde yayınlanan, 20’ si de SCI dışındaki uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayımlanmıştır.
Science Citation İndex (SCI) tarafından taranan uluslararası dergilerde atıf yapılan makale sayısı: 26, Atıf sayısı: 168 ve H index: 7’ dir.
258 adet ulusal ve uluslararası bildirisinin toplamda 121’ i uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan, 137’ si de ulusal ve uluslararası katılımlı bilimsel toplantılarda sunulan bildirilerdir. 14 ulusal kitap bölüm yazarlığı, 5 adet kitap bölüm çevirisi vardır.
Uluslararası kongrelerde 10, ulusal katılımlı konferans, seminerlerde 136 toplamda 146 adet adet seminer sunumu vardır. Birçok uluslararası ve ulusal bilimsel dergide hakemlik yapmaktadır. 2010 yılından bu yana 2000 saatin üzerinde birçok lisans, lisansüstü ve doktora dersleri vermektedir.
17 adet tez danışmanlığı ve 16 adet ulusal örgütlerce (DPT, TUBİTAK, TUBA ve benzeri) desteklenen tamamlanmış araştırma projesinde yöneticilik yapmıştır. Hâlihazırda 6 adet devam eden bilimsel araştırma projesi vardır.