Prof. Dr. Pelin ARIBAL AYRAL

Biyografi
Prof. Dr. Pelin ARIBAL AYRAL, 1969 yılında Çanakkale’de doğdu. İlk öğrenimini Ankara Ayşeabla İlkokulu’nda tamamladı. 1987 yılında Ankara Tevfik Fikret Lisesi’nden mezun oldu. Tıp Öğrenimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaptı. 1993 yılında Tıp Doktoru ünvanı aldı. Tıp Eğitiminin sonunda Amerika Birleşik Devletleri, Baylor College of Medicine, Methodist Hastanesi Gastroenteroloji Departmanında ve Texas Kalp Enstitüsü, St Luke’s Hastanesi Kardiyoloji Departmanında çalıştı.

Aralık 1993 tarihinden itibaren bir yıl süre ile Dr. Muhittin ÜLKER Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi’nde zorunlu hizmet yükümlülüğünü yerine getirdi. Dr. Pelin ARIBAL AYRAL, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Fizyopatoloji Bilim Dalı’nda 1994-1998 tarihleri arasında Doktora Öğrenimini tamamladı. Tez çalışması “Rat Testis Dokusu Üzerine Akut Borik Asit Uygulamasının Fizyopatolojik ve Histopatolojik Etkileri” konulu araştırması TÜBİTAK tarafından desteklendi ve “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi VII. Araştırma Teşvik Yarışması”nda Temel Tıp Bilimleri Dalında Prof. Dr. A. Mithat TORUNOĞLU İkincilik Ödülüne layık görüldü. Yirmiyedi Şubat 1998’de Doktora Programını tamamladı. Onaltı Nisan 1998 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Fizyopatoloji Bilim Dalı Öğretim Görevlisi kadrosunda göreve başladı, 19 Mart 2001 tarihinde de Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 10 Mart 2003 tarihinde “Doçent” ünvanı aldı ve 12 Aralık 2003 tarihinde Doçent kadrosuna atandı. Dr. Pelin ARIBAL AYRAL, 8 Aralık 2009 tarihinde Profesör kadrosuna atandı. Dr. Pelin ARIBAL AYRAL’ın çok sayıda makale, derleme, kongre bildirisi ve kitap bölümü yazarlıkları bulunmaktadır.

Prof. Dr. Pelin ARIBAL AYRAL, Temmuz 2009- Şubat 2011 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü görevinde bulundu. Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı’nda da görev alan Prof. Dr. Pelin ARIBAL AYRAL, Ocak 2002-Mart 2003 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fakülte Kurulu Yardımcı Doçent Temsilcisi olarak görev almıştır. Dr. Pelin ARIBAL AYRAL, Mart 2004 – Mart 2007 ve Mart 2007 – Aralık 2009 tarihleri arasında iki dönem Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Doçent Temsilciliği görevini yürütmüştür. Prof. Dr. Pelin ARIBAL AYRAL, Aralık 2011-2017 tarihleri arasında Fizyopatoloji Bilim Dalı Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Prof. Dr. Pelin ARIBAL AYRAL 1 Ağustos 2017-17 Ekim 2020 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

Ayrıca, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Birim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu, Laboratuarlar Koordinasyon Kurulu, Muayene ve Kabul Komisyonu, Tören ve Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası’nda görevlerini sürdürmektedir. Türkiye Klinikleri Danışma Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Pelin ARIBAL AYRAL, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, Türk Hematoloji Derneği, International Union of Physiological Sciences ve International Society for Pathophysiology üyesidir.

İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.