Prof. Dr. Nuray YAZIHAN

Biyografi
Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) , uzmanlık ve doktora derecelerini ise Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Fizyopatoloji BD’dan almıştır. 2004 yılından itibaren Ankara Üniversitesi, Tıp fakültesi, İç Hastalıkları AD, Fizyopatoloji BD da akademik görevdedir. Ayrıca gene 2003-2012 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Moleküler Biyoloji Ar-Ge ve Teknoloji Biriminde çalışmıştır.

Fizyoloji (2009) ve İç Hastalıkları-Fizyopatoloji (2012) alanlarında olmak üzere 2 ayrı alanda YÖK Üniversiteler Arası Kurul-UAK doçentlik unvanı almıştır.

Dr. Yazıhan; 2014 yılında İç Hastalıkları-Fizyopatoloji alanında Profesör olmuştur.

Heidelberg Universitesi’nde (Almanya-2008-2010, TUBITAK ve IntenC proje destekleri ile farklı zamanlarda) solunum fizyolojisi ve solunum hastalıklarında bağışıklık sistemi fizyopatolojisi, yapay akciğer modellemeleri ve akciğerlerde hipoksi/enflamasyon konusunda çalışmalarda bulunmuştur. ABD, Walsh Enstitüsü “Mastering Brain Chemistry” eğitimini almıştır.

Bunun yanısıra Santa Fe Enstitüsü’nde (ABD-2004) kompleks sistemlerde matematiksel modelleme konusunda çalışmaları olmuştur. Bu modelleme çalışmaları kapsamında 2005 yılından itibaren TC. Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (UNDP), UNICEF, Dünya Bankası vb projelerinde yürütücü ve uzman olarak yer almış, “Sağlık Ekonomisi ve Politikaları, risk/fayda analizleri”, “kanser tarama programları” “halk sağlığı ve koruyucu hekimlik” ile ilgili çok sayıda ulusal/uluslararası yayınları, kitapları, raporları bulunmakta olup ve “Ulusal Kanser Enstitüsü” kurulumu ve “Tütün ve sağlık etkileri” ile ilgili yasa öneri metinlerinin oluşum çalışmalarında yer almıştır. TUSSIDE sağlık odak grup, Sağlık Bakanlığı-Ulusal Beslenme Konseyi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Risk Değerlendirme Dairesi, Belirli Gıda Bileşenleri ve Yeni Gıdalar Komisyonu, TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu (BTYPK) Gıda Arz Güvenliği Çalışma Grubu üyesidir.

TUSEB, Aşı Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Araştırma Stratejileri Koordinasyon Kurulu başkanı, AUTF İnsan Araştırmaları Etik Kurul Başkanı ve AUTF Klinik Araştırmalar Etik Kurul üyeliği yapmıştır.

Başlıca çalışma alanları hastalıkların fizyopatolojik mekanizmaları olmakla beraber bağışıklık sisteminin düzenlenmesi, klinik beslenme ve metabolizma, kanser, biyofonksiyonel gıdalar, biyoteknolojik üretimler, biyoyararlılık alanlarında 150 den fazla uluslararası bilimsel eseri ve ulusal/uluslararası patenti ve ödülleri ve 200 den fazla sunumu bulunmaktadır. Ulusal/uluslararası kuruluşlarca desteklenen 60 dan fazla projede yürütücü, araştırıcı, danışman olarak görev almıştır.

Bilimsel bilgi ve teknik altyapısını ürüne dönüştürerek, özellikle biyofonksiyonel gıdalar ve medikal alanda dış bağımlılığı azaltarak yerelleşmeyi desteklemek amacıyla ilk biyoteknoloji şirketini 2010 yılında kurmuştur.

Halen Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi (AUTF), İç Hastalıkları AD, Fizyopatoloji BD başkanı, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Disiplinlerarası Gıda Metabolizma ve Klinik Beslenme AD başkanı ve kurucu (2017-) öğretim üyesidir.

Bütüncül Tıp Terapötik beslenme, Yükselen Çağ Wellbeing Akademi, “Wellaging ve egzersiz beslenmesi” eğitimlerini vermektedir.

Üye olduğu dernekler
Türk Fizyolojik Bilimler Derneği,
Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (Bilim/Danışma Kurulu)
The Physiology Society-UK,
International Society of Heart Research,
American Physiological Society,
The ECA Validation group (ECA´s Process Validation Good Practice Guide),
The ECA Pharmaceutical Microbiology Working Group,
European Association of Preventive Cardiology (EAPC),
European Association of Systems Medicine,
The International Consortium for Personalised Medicine (ICPerMed- Turkey expert)
Gıda Güvenliği Derneği (Bilim Kurulu)
Mentör Derneği
Wellbeing Derneği (Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi)