Prof. Dr. Dilek ÇOLAK

Prof. Dr. Dilek ÇOLAK
Biyografi
19 Haziran 1962’de İnebolu’da doğdu. 1979’da Ankara Fen Lisesi ve 1985’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1988-1992 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamlayarak Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı oldu. Uzmanlığının ardından Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Viroloji Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamladı.

1998’de Doçent, 2004’de Profesör oldu. Fransa’da; 1993 ve 1997 yıllarında Paris Antoine Beclere Hastanesi Bakteriyoloji-Viroloji Laboratuvarı’nda, 2000’de Paris Kremlin Bicetre Hastanesi Mikrobiyoloji-İmmünoloji Laboratuvarı’nda toplam sekiz ay süre ile çalıştı. Moleküler mikrobiyolojik testlerin uygulanması ve yorumu, viral enfeksiyonların patogenezi ve tanısı, transplant alıcılarındaki viral enfeksiyonların tanısı ve mikrobiyota analiz yöntemleri mesleki ilgi alanıdır.

Uluslararası ve ulusal dergilerde yayımlanmış 100’ün üstünde bilimsel makalesi bulunmaktadır. 2014 yılında Aile Danışmanı olmuştur. Sertifikalı GAPS uygulayıcısı olup, GAPS Sağlık Derneği’nin kurucularından ve dernek Yönetim Kurulu üyesidir.

Uzmanlık alanı ile ilgili uğraşılarına ek olarak; hastalıklardan korunmada beslenme modelleri ile ilgilenmekte, Fonksiyonel Tıp Akademisi’nin hekimlere yönelik eğitimlerine kursiyer ve eğitmen olarak katılmakta ve bilişsel aktivitenin korunması ve iyileştirilmesi konusunu öğrenmeye çalışmaktadır. Ayrıca Fonksiyonel Tıp Akademisi Sağlık Koçluğu eğitimi almaktadır. Boş zamanlarında örgü örmek, yağlı boya resim yapmak, kısa denemeler yazmak, araba ile sakin yörelere seyahat etmek ve köpekleri ile yürüyüş yapmaktan hoşlanmakta, ilköğretim çağı çocuklarına hayvan sevgisini kazandırmaya yönelik kitaplar yazmaya heves etmektedir. Evli ve bir kız çocuğu annesidir.