Prof. Dr. Aslıhan GÜRBÜZ

Prof. Dr. Aslıhan GÜRBÜZ
Biyografi
1974 yılında Eskişehir’de doğmuştur. 1998 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde akademik hayatına devam etmektedir. Oksidatif hasar, antioksidanlar, hücre içi yolaklar, kanserli hücre serileri ve dokularında antioksidan sistem ve flavonoidlerin etkileri konulu bilimsel çalışmaları, kitap bölümleri ve makaleleri mevcuttur. Uluslararası alanda 80 civarı makalesi ve kitap bölümleri mevcuttur. 2012 yılından itibaren Tıp Eğitimi Akreditasyon Komisyonunda aktif görevi devam etmektedir. 2012-2016 yılları arasında Merkez laboratuvar koordinatörlüğü yapmış olup Adli Toksikoloji alanında çalışmaları mevcuttur.

“Hayat Senin” sosyal sorumluluk projesi kapsamında makale, söyleşi ve çalışmaları mevcuttur. 4 yıldır süren “Glioblastomlu olgularda modifiye ketojenik beslenme” takipleri, bilimsel çalışmaları, makale ve halka yönelik görsel ve basılı yayın röportajları devam etmektedir. Halen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı “Healthy Life” Modülü başkanlığı kapsamında Tıp öğrencilerine sağlıklı beslenme, mikrobiyota ve sağlığımız, koruyucu hekimlik alanında dersler vermektedir.